Canmoliaeth a chwynion

Canmoliaeth

Byddem yn croesawu unrhyw adborth cadarnhaol yr hoffech ei anfon atom.

Defnyddiwch y ffurflen ar ein tudalen cysylltu â ni.

Cwynion

Mae cyfarwyddwyr a staff Excel wedi ymrwymo i ddarparu ein gwasanaethau:

  • I’r safonau proffesiynol a moesegol uchaf
  • Mewn modd agored a thryloyw
  • Mewn modd cymdeithasol gyfrifol
  • Gan fod yn gwbl atebol am ein holl weithredoedd

Os hoffech chi godi unrhyw faterion gyda ni, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu cymryd camau priodol. Defnyddiwch ein tudalen cysylltu â ni.

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.