Moeseg a llywodraethu

Mae Excel Civil Enforcement wedi ymrwymo i weithio mewn modd moesegol gyda’n rhanddeiliaid bob amser: dyledwyr, cleientiaid, trydydd partïon, rheoleiddwyr a chyflenwyr. Yn yr adran hon, gallwch ddarllen crynodeb o’n prif bolisïau, yn ogystal â’n dull o weithio gyda dyledwyr agored i niwed.

Cefnogi elusennau

Mae’r cwmni yn cefnogi mentrau elusennol ledled y cwmni yn rheolaidd, fel pan aeth aelodau o staff Excel a High Court Enforcement Group i fyny’r Wyddfa a chodi bron i £3,500 at Marie Curie UK, yn ogystal â llawer o fentrau sy’n cael eu harwain gan staff.

Mae’r rhain wedi cynnwys gweithwyr yn rhedeg marathon Llundain i godi arian at elusennau, ac yn ddiweddar bu pedwar aelod o staff a dau gleient dewr yn abseilio i lawr Tŵr Spinnaker yn Portsmouth i godi arian at Guardian Angels, sef elusen sy’n helpu plant sydd wedi colli rhiant.

Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Ni yw’r unig asiantaeth gorfodaeth sy’n bartner hyfforddi y mae Partneriaeth Pontio Gyrfaoedd (CTP) y Weinyddiaeth Amddiffyn yn ei ffafrio. Rydym hefyd yn bartneriaid tymor hir y CTP ac yn ei chefnogi er mwyn annog cynhwysiant cymdeithasol. Rydym hefyd yn recriwtio personél o blith cyn-weithwyr y lluoedd arfog i fod yn swyddogion gorfodi yn aml.

Hysbysu a dysgu

Rydym yn darparu gwybodaeth i ddyledwyr er mwyn ateb eu cwestiynau am y broses orfodi, sut mae lleihau ffioedd gorfodi i’r graddau mwyaf posibl ac o ble gallant gael cyngor. Rydym yn darparu sawl ffordd o dalu i ddyledwyr er mwyn gwneud hyn mor hawdd â phosibl iddyn nhw.

Ar gyfer ein cleientiaid a gweithwyr proffesiynol mewn awdurdodau lleol yn gyffredinol, rydym yn anfon cylchlythyr sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad, rydym yn cynnal gweminarau rheolaidd – fel arfer gyda gwestai arbennig yn trafod pwnc penodol – ac rydym yn darparu rhaglen o gymwysterau hyfforddiant a gweithdai â marc ansawdd.

Ni yw’r unig asiantaeth gorfodi sydd hefyd yn ganolfan asesu (addysg) gydnabyddedig sy’n darparu cymwysterau lefel 2 a lefel 3 rheoledig a hyfforddiant â marc ansawdd. Caiff ein cymwysterau eu hardystio gan y Chartered Institute of Legal Executives (CILEx). Mae ein gweithdai wedi derbyn marc ansawdd gan Agored Cymru, sef un o gyrff dyfarnu rheoledig Cymwysterau Cymru.

Awards

High Court Enforcement Group and Excel Civil Enforcement have won or been highly commended in the following industry awards:

  • IRRV Performance Awards 2018, Excellence in Staff Development - WINNER

  • CICM British Credit Awards 2018, Learning and Development Impact Award - WINNER

  • IRRV Performance Awards 2018, Excellence in Enforcement - HIGHLY COMMENDED

  • Modern Law Awards 2018 - HIGHLY COMMENDED

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.