Preswylwyr newydd

Os ydych chi wedi symud i mewn i eiddo yn ddiweddar a bod un o’n swyddogion gorfodi wedi ymweld â chi ynglŷn ag achos sy’n ymwneud â’r preswyliwr/preswylwyr blaenorol, gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i ddweud wrthym mai chi sy’n preswylio yn yr eiddo nawr.

Gyda’ch caniatâd chi, byddwn yn pasio eich gwybodaeth ymlaen at yr awdurdod lleol perthnasol.

Eich cyfeiriad cyfredol
Eich cyfeiriad blaenorol

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.