Sut mae talu

Ar hyn o bryd, gellir talu:

  • Ar-lein: talu ar-lein
  • Dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, drwy ffonio 03300 081 014
  • Wyneb yn wyneb yn y swyddfa Excel Civil Enforcement agosaf i chi neu yn unrhyw swyddfa bost gan ddefnyddio’r llythyr â chod bar neu’r cerdyn talu a ddarparwyd i chi
  • Drwy’r post gan ddefnyddio archeb bost neu ddrafft banc wedi’u cyflwyno i ‘Excel’ a’u hanfon i’r swyddfa a nodir ar y dogfennau rydym wedi’u hanfon atoch
  • Trosglwyddiad banc, gan ddefnyddio’r manylion isod

Cofiwch ddyfynnu eich cyfeirnod/rhif ID talu unigryw

Banc: Santander
Cod didoli: 09-07-20
Rhif y cyfrif: 04467418
Enw’r cyfrif: Excel Civil Enforcement Ltd

Os oes angen cymorth arnoch, ffoniwch ni ar 0845 370 7775

  • Mae’r llinellau ffôn ar agor rhwng 8.00am a 7.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9.00am ac 1.00pm ar ddydd Sadwrn
  • Codir tâl am alwadau o linellau sefydlog yn unol â chyfradd eich rhwydwaith lleol. Gall galwadau o ffonau symudol gostio hyd at 5c yr eiliad, ar ben tâl mynediad eich darparwr rhwydwaith.

Paying online

Using the Excel Quick Pay debtor app

The app is free to download and free to use. It has been designed to give debtors a quick, easy and user-friendly way to manage their debt.

The Excel Quick Pay debtor app is now live and available on the following stores:


By bank transfer

Please remember to quote your reference number/unique payment ID number

Bank: Santander
Sort code: 09-07-20
Account number: 04467418
Account name: Excel Civil Enforcement Ltd

Assistance

If you need any assistance, please contact us by email.

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.