Graddfeydd ffioedd gorfodi

Gweler isod raddfeydd y ffioedd sydd wedi'u pennu ar gyfer camau gorfodi sifil wrth adfer dyledion fel treth cyngor, ardrethu annomestig, dirwyon parcio a thraffig, gordaliadau budd-daliadau tai a dirwyon llysoedd ynadon Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Ffioedd adferadwy o dan y Rheoliadau Cymryd Rheolaeth o Nwyddau (ffioedd) 2014

Cam y ffiFfi
Cam cydymffurfio£75.00
Cam gorfodi£235.00 plus 7.5% o'r swm sy'n cael ei adfer sydd dros £1,500
Cam cymryd nwyddau£110.00 plus 7.5% o'r swm sy'n cael ei adfer sydd dros £1,500
Alldaliadau
Costau storioCostau gwirioneddol
Costau'r saer cloeonCostau gwirioneddol
Ffioedd gwneud cais i'r llysoeddCostau gwirioneddol
Costau'r arwerthwr - arwerthiant a gynhelir ar safle'r arwerthwr
Comisiwn yr arwerthwrDim mwy na 15% o'r swm a sicrhawyd
Treuliau parod yr arwerthwrCostau gwirioneddol
Costau hysbysebu rhesymolCostau gwirioneddol
Costau'r arwerthwr - arwerthiant a gynhelir ar safle arall
Comisiwn yr arwerthwrDim mwy na 7.5% o'r swm a sicrhawyd
Treuliau parod yr arwerthwrCostau gwirioneddol
Costau hysbysebu rhesymolCostau gwirioneddol
Costau arwerthiant ar y rhygrwydCostau gwirioneddol
Bydd costau eithriadol yn berthnasol mewn rhai achosionSwm y cytunwyd arno gan y Llys

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.