Ein pobl

Mae gennym dros 200 o staff parhaol sy’n weithwyr proffesiynol hynod gymwys sydd wedi ennill cymwysterau a hyfforddiant da. Maent yn hanfodol wrth gynnal ein henw da am sicrhau cyfraddau casglu uwch na’r cyfartaledd drwy orfodaeth gyfrifol a chytbwys.

Mae ein swyddogion maes yn swyddogion amlddisgyblaethol sydd wedi’u hyfforddi fel swyddogion gorfodi trwyddedig i orfodi gwarantau rheoli a gwritiau rheoli Uchel Lys, gan weithio o dan awdurdod Swyddog Gorfodi Uchel Lys awdurdodedig.

Mae ein holl swyddogion gorfodi yn weithwyr cyflogedig ac maent wedi’u cael eu fetio, eu hyfforddi a’u trwyddedu’n llawn, yn unol â safonau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae ein pobl wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn darparu gwasanaeth cyson o’r safonau moesegol a phroffesiynol uchaf un.

Armed Forces Covenant

Our Guaranteed Interview Scheme is part of our commitment to the Armed Forces Covenant and the emergency services industry. Armed Forces service leavers, reservists, veterans, emergency services personnel and their spouses are guaranteed interviews for all Excel Enforcement vacancies, providing they meet the essential criteria for the role.